Privacydocument.


Hieronder kun je lezen hoe ik omga met jouw privacy:


Privacydocument.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik werk met papieren dossiers, die in een afgesloten kast staan.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•             Zorgvuldig omga met jouw medische gegevens

•             Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•             Om andere zorgverleners te informeren, b.v als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

•             Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

•             Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

•             Een klein deel van jouw gegevens wordt gebruikt voor de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in jouw dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist wordt 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die je krijgt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

• Je naam, adres en woonplaats

• Je geboortedatum

•             De datum van het consult

•             Beschrijving dat het gaat om een natuurgeneeskundig consult

•             De kosten van het consult.

De anamnese geldt na ondertekening tevens als behandelovereenkomst.

De RBCZ stelt een schriftelijke behandelovereenkomst verplicht.

Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de client.

De client moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft; hij moet goed geinformeerd zijn.

Veel informatie over mijn manier van werken is terug te vinden op mijn website en tijdens het testen leg ik de client uit wat ik doe en ben ik educatief aan het werk

Dit formulier wordt bewaard in jouw dossier.

Bij kinderen onder de 16 jaar, vraag ik een handtekening van beide ouders.http://www.vbag.nl (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeskunde)


http://www.rbcz.nl (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).          

          

Privacydocument.


Hieronder kun je lezen hoe ik omga met jouw privacy:


Privacydocument.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik werk met papieren dossiers, die in een afgesloten kast staan.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•             Zorgvuldig omga met jouw medische gegevens

•             Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•             Om andere zorgverleners te informeren, b.v als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

•             Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

•             Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

•             Een klein deel van jouw gegevens wordt gebruikt voor de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in jouw dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist wordt 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die je krijgt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

• Je naam, adres en woonplaats

• Je geboortedatum

•             De datum van het consult

•             Beschrijving dat het gaat om een natuurgeneeskundig consult

•             De kosten van het consult.

De anamnese geldt na ondertekening tevens als behandelovereenkomst.

De RBCZ stelt een schriftelijke behandelovereenkomst verplicht.

Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de client.

De client moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft; hij moet goed geinformeerd zijn.

Veel informatie over mijn manier van werken is terug te vinden op mijn website en tijdens het testen leg ik de client uit wat ik doe en ben ik educatief aan het werk

Dit formulier wordt bewaard in jouw dossier.

Bij kinderen onder de 16 jaar, vraag ik een handtekening van beide ouders.http://www.vbag.nl (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeskunde)


http://www.rbcz.nl (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).