Wat is Natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van de reguliere geneeswijze (anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie) en de kennis van complementaire- en natuurgeneeswijzen (traditionele chinese geneeskunde, homeopathie, ayur veda, orthomoleculaire geneeskunde, fysische diagnostiek en de electro-acupunctuur).

De diagnose stel ik door met een electro-acupunctuurapparaat circa 80-100 acupunctuurpunten op handen en voeten te meten waarbij ik aanwijzingen krijg over hoe je organen functioneren.Bij de electro-acupunctuurmeting wordt de electrische geleidbaarheid van bepaalde punten in de huid gemeten om aanwijzingen te verkrijgen over de ziekte-oorzaak en de behandeling daarvan. Elk punt staat in directe relatie tot een orgaan of een deel van een orgaan. (vergelijk een E.C.G ).
De meting is vrijwel pijnloos, dus ook  geschikt voor kinderen.

                                                                               

Een gezond orgaan heeft een bepaalde geleidbaarheid in de huid (de normaalwaarde). Bij een ziek orgaan verandert die geleidbaarheid. Aan de hand van de meetgegevens breng ik de toestand van het hele lichaam in kaart.
Zo wordt duidelijk waar de oorzaak van een bepaalde klacht zich bevindt. Bovendien kan ik met deze methode meten of een bepaald medicament werkzaam is. Verder kan ik tekorten aan mineralen, vitaminen e.d. opsporen; evenals allergieen en toxische belastingen.Tot slot controleer ik met deze meting het resultaat van de therapie.

De behandeling bestaat uit het toedienen van natuurlijke (lichaamseigen) stoffen en /of een dieet, vitaminen en/of mineralen, een ayur vedisch kruid of een homeopathisch middel, waarbij er geen bijwerkingen op zullen treden. Alleen bij een homeopathischmiddel kan een beginverergering optreden; dit is een goede reactie.

Na 6 weken maken we een afspraak voor controle, waarbij ik opnieuw alle punten meet zodat we kunnen zien of er vooruitgang is.
Zonodig kan ik je doorverwijzen naar een reguliere arts, osteopaat e.d.